Type78 ARV

Basekit 1/76 Fujimi

Modeller : Kaizoku IV gou